Maria van Laake

Voorzitter Provinciaal Platform GGz OGGz Zorgvragers Limburg.

Zolang ik me kan herinneren heeft de psychiatrie mij geïnteresseerd en dan met name de mensen met een psychiatrische aandoening. Waarschijnlijk komt dat omdat ik al heel jong met mijn moeder – die psychiatrisch verpleegkundige was – mee naar St Anna in Venray ging voor de Vlaamse kermis. Patiënten die mijn moeder nog herkenden van vóór de oorlog spraken haar aan als ‘zuster Rikken’, haar meisjesnaam, wat ik toen héél vreemd vond

En nu houd ik mijzelf al weer jaren bezig met de geestelijke gezondheid van mensen, zowel op beleids- als inhoudelijk niveau. Ik ben van huis uit orthopedagoog (die gaan over ‘moeilijke’ kindjes, kindjes die om wat voor reden dan ook niet groot worden zoals alle andere kindjes), maar geef nu onderwijs aan medische studenten van de Universiteit Maastricht. Het zal niet verbazen dat ik vooral les geef in de psychiatrie.

Daarnaast ben ik voorzitter van het Provinciaal Platform GGz en OGGz Zorgvragers en van Plexat, een stichting die een inloophuis heeft in Maastricht waar mensen die ooit contact gehad hebben met de GGz in het weekend en op de woensdagmiddag welkom zijn voor een kopje koffie, een praatje of om gezellig te knutselen.

Wilma Reinermann

Bestuurslid Provinciaal Platform GGz OGGz Zorgvragers Limburg. Afgevaardigd vanuit het Regionaal Platform Noord en Midden-Limburg.

Mijn naam is Wilma Reinermann, moeder van twee dochters en oma van twee kleindochters. Ik zet me in voor belangenbehartiging van de GGz-achterban, omdat ik het belangrijk vindt dat er aandacht is voor hun positie en stem. Onder andere ben ik actief om stigma tegen te gaan en het bespreekbaar maken van GGz-gerelateerde onderwerpen. Dit laatste is van belang, omdat elke burger ermee kan worden geconfronteerd in zijn leven. Naast mijn bestuurlijke rol in het Provinciaal Platform GGz-Zorgvragers ben ik voorzitster van de Cliëntenraad Specialistische functies.

Math Lemeer

Bestuurslid Provinciaal Platform GGz OGGz Zorgvragers Limburg en afgevaardigd bestuurslid van Regionaal Platform Zuid GGz OGGz.

 Mijn naam is Math Lemeer en ik kom oorspronkelijk uit Maastricht. Ik ben al ruim 8 jaar gepensioneerd. Ik zit in het platform omdat ik al jaren de belangen van de cliënten van Orbis GGZ via de cliëntenraad vertegenwoordig. Belangrijk vind ik het opkomen voor de belangen van mensen in de

GGZ en OGGZ in ruime zin van het woord. Onderwerpen die me raken zijn stigmatisering,

verzet tegen eigen bijdrage GGZ, voorlichting over de zorg.

Jo Vaessen

Jo Vaessen, 48 jaar getrouwd met Els en vader/opa van 4 kinderen en 6 kleinkinderen. Grootste hobby is voetbal jeugdtrainer C + D bij RKHBS Heerlerbaan en schapen. Ik doe het beheer voor

de gemeente Simpelveld met 30 moederschapen.Ik zit in het platform om de belangen van de GGZ

& OGGZ onder de aandacht te brengen, van de instellingen, verzekeraars en gemeenten en

andere overheden en de GGZ daarmee een gezicht te geven en aandacht te vragen voor de

problemen waar de doelgroepen mee van doen hebben.

Belangrijk is dat het platform goed doorverbonden is met de achterban van bijvoorbeeld instellingen, dus met de voeten in de klei staat om het reilen en zeilen te kunnen volgen, en weet wat de gevolgen voor de cliënten kunnen zijn.

Aandachtspunten vind ik onder meer de ervaringswerkers binnen instellingen, de afbouw van bedden naar ambulante zorg en hiermee het waarborgen ervan dat het geld van het bed naar ambulante zorg gaat. Niet te vergeten de bezuinigen: de impact van de eigen bijdrage op de zorgvragers en de kwaliteit van diens leven en de uitkleding van de AWBZ 2013 op het gebied van begeleiding en dagbesteding richting gemeentes.

Jo van Horen

Ik ben Jo van Horen, bijna 70, getrouwd, 3 kinderen en 4 kleinkinderen en woonachtig in Posterholt. Daar ben ik lid van de Kopgroep van DOP, tevens lid van de WMO raad in de gemeente Roerdalen. Kaderlid van Ypsilon, landlijk en regionaal Roermond-Weert, vanuit Ypsilon afgevaardigde in Provinciaal Platform GGZ en Regionaal Platform Noord-Midden-Limburg. Hobby,s bloemen-groentetuin, (hard)lopen, natuurgids in de Meinweg en langs beken van de Waterschappen.

Wil opkomen voor GGZ Zorgvragers die zelf vaak de energie niet hebben om voor hun belangen op te komen en inspraak te leveren, cq de mogelijkheden van medezeggenschap optimaal te benutten. Groet Jo.

Jo Mooren

Bestuurslid Provinciaal Platform GGz OGGz Zorgvragers Limburg. Afgevaardigd vanuit het Regionaal Platform Noord en Midden-Limburg. 

Mijn naam is Jo Mooren., woonachtig in Sint Odilienberg, 55 jaar oud.
Ik zet me al jarenlang in voor de belangen van GGz cliënten. Eerst als lid cliëntenraad RiaggZuid, daarna als voorzitter. Door de loop der jaren zijn er steeds meer activiteiten bijgekomen, voorzitter Regionaal Platform GGz Zorgvragers Noord- en Midden-Limburg, bestuurslid CAB. Lid SOZO overleg.

Ik vind het belangrijk dat we ons gezamenlijk inzetten voor de belangen van onze achterban, want samen ben je sterker!

Belangrijk is dat het platform goed doorverbonden is met andere instellingen, en weet wat de gevolgen voor de cliënten kunnen zijn.

Waar ik me graag voor inzet is verbetering beeldvorming GGz cliënten (stigmatisering), want naast (ex) cliënt ben je ook nog burger. Mens…met je zwakke en sterke kanten!

Mij levert dit werk veel voldoening op.

Mart Corsius
Bestuurslid Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg en afgevaardigd bestuurslid van Regionaal Platform Zuid GGz & OGGz.

Ik houd van de (levens)verhalen van (bijzondere) mensen en hun wereld. En ik weet uit eigen ervaring hoe het is om onderuit te gaan, schade op te lopen en (met hulp) weer uit te deuken. Ik combineer dan ook al jarenlang werk in de GGz en de maatschappelijke opvang met werk als trainer, leraar en coach. In Heerlen, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. Ik woon in Maastricht, op fietsafstand van mijn jeugd. Ik ben coördinator van inloophuis bieZefke in Sittard en lid van het Bestuur van het Provinciaal Platform GGz & OGGz. Ik wil vooral oor en stem geven aan zorgvragers (soms begrijpelijkerwijs zorgmijders) die dat zelf moeilijk vinden, vooral daar zijn waar op het eerste oog niet veel (meer) gedaan kan worden, waar problemen onoplosbaar lijken en schade onomkeerbaar. Ik geloof in Levenskunst en in Levenslang Leren, hoe rommelig en ingewikkeld de wereld ook is. En ik houd van Aandachtig Rondhangen: jutten, af en toe iets vinden, oprapen en meenemen. Dingen, mensen ook vooral. Maar ook muziek, boeken en dans. Ik studeerde filosofie & theologie, sociale wetenschappen en geschiedenis.