Het Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg is een stichting. Een rechtsvorm met een eigen rechtspersoonlijkheid. Onze statuten zijn door een notaris vastgesteld. En wij zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als stichting hebben wij geen leden, wel een bestuur. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen materiële beloning.

Wij hebben een deelnemers-adviesraad, bestaande uit leden van bij ons aangesloten organisaties. Die raad heeft twee taken: het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven – en toezien op het beleid van het bestuur en de gang van zaken in de stichting. Verder is de deelnemersadviesraad actief in de uitvoering van allerhande activiteiten van de stichting.

Het provinciaal platform en de deelnemersadviesraad worden ondersteund door het Huis voor de Zorg. En natuurlijk houden wij nauw contact met het Landelijk Platform GGZ.