Het Provinciaal Platform GGz & OGGz zorgvragers Limburg komt op voor de belangen van zorgvragers in de (O)GGz – op het gebied van wonen, zorg en dagbesteding. Voor hen en voor degenen die bij hen betrokken zijn, werken wij aan

  • Goede informatie en onderzoek
  • Een heldere visie en beeldvorming
  • Overleg, samenwerking en ondersteuning

Wij richten ons niet rechtstreeks op individuele zorgvragers, maar op organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals cliëntenraden, patiëntenverenigingen, familie-organisaties enz. Steeds meer van dergelijke organisaties sluit zich bij ons aan. Zo kunnen wij steeds meer ervaringen, inzichten, visies en ervaringen delen – en steeds meer de handen ineenslaan voor hetzelfde doel: geestelijke gezondheidszorg waarvan mensen profijt hebben en die hen goed doet! Dát is volgens ons ‘kwaliteit van zorg’.

Dat doen wij voor iedereen in de GGz in heel Limburg. Om zo dicht mogelijk te blijven bij de mensen om wie het ons gaat, wordt gewerkt in twee regio’s, namelijk door het Regionaal Platform Noord- & Midden-Limburg en Regionaal Platform Zuid GGz & OGGz.
We doen samen wat het beste samen kan – en apart wat het beste apart kan.