LEVANTOgroep

LEVANTO staat voor LEven VAN TOp tot teen. Dat raakt meteen onze visie: wij zijn ervan overtuigd dat een actieve deelname aan de samenleving voor iedereen een belangrijke voorwaarde is voor een zinvol en volwaardig leven. Dat doen we vanuit onze kernwaarden: passie, innovatie, verbinding en ondernemerschap.

De LEVANTOgroep bestaat uit de werkmaatschappijen RIMO, RIBW Heuvelland & Maasvallei, Opvangcentrum Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. Samen bieden wij ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. Wij richten ons daarbij altijd op herstel; we ondersteunen waar nodig en laten los waar kan. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Vanuit RIBW kantoor Sittard worden cliënten uit de regio Westelijke Mijnstreek begeleid, voor wie zelfstandig leven voor korte of langere tijd moeilijk is vanwege psychische of psychosociale problemen. Onze dienstverlening in de regio Westelijke Mijnstreek omvat zoal:

  • Beschermd wonen (intramuraal)
  • Begeleiding thuis (extramuraal)
  • Locus woontraject voor jongeren
  • Werk en dagbesteding
  • Cursussen en trainingen
  • Digitale begeleiding
  • Budgetbeheer 

Kijk voor een volledig overzicht op onze website: http://www.levantogroep.nl/wat-we-doen/diensten

Contactgegevens:

LEVANTOgroep Postbus 663  6400 AR Heerlen

T 045 – 850 69 99 E info@levantogroep.nl I www.levantogroep.nl RIBW H&M regio Westelijke Mijnstreek
Wilhelminastraat 14
6131 KN Sittard
T 046-4231305
E intake@levantogroep.nl

 

Amacura

Amacura is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in Geleen. Sinds de oprichting in 2003 heeft Amacura zich ontwikkeld tot een instelling die verscheidene vormen aan specialistische zorg biedt. Zo is er onder meer een aparte eenheid voor problematiek met betrekking tot dyslexie en sinds kort wordt ook eerstelijnszorg aangeboden.

De veelzijdigheid van Amacura heeft zijn weerslag in het functioneren van de cliëntenraad van Amacura. De cliëntenraad zelf moet diverse doelgroepen in het oog houden en een pluraliteit van belangen behartigen. Het ledenaantal ligt op dit moment op zes leden, waarbij de cliëntenraad op zoek is naar verdere uitbouw van ons ledenbestand, dit mede door de verdere professionalisering van de cliëntenraad. Waarbij wij momenteel onze aandacht richten op het horen van de achterban en het uitdragen In praktijk vergadert de cliëntenraad op dit moment iedere maand, met daarop volgend een vergadering met de directie van Amacura. Dit heeft erin geresulteerd dat wij op verscheidene beleidsterreinen mogen meedenken.

Voor vragen of verdere informatie kunt u ons bereiken via cliëntenraad@amacura.nl

Inloophuis bieZefke

Inloophuis bieZefke in Sittard-Geleen is een huis waar je zo maar even binnen kunt lopen. Voor een kop koffie en een boterham, een kop soep, een luisterend oor, een praatje, wat aandacht of een advies. Als je dat in je eigen omgeving niet altijd vindt. In dit huis komen elke dag tientallen mensen. Onze gasten. Verbaast u zich niet als u hen niet kent. Ze zijn het vaak gewend om zich – ongezien en onaangedaan – door het leven van alle dag te slaan. Velen van hen leven dóór waar u en ik misschien de moed al lang zouden hebben opgegeven. BieZefke is in 2005 geopend op initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Sittard-Geleen. Armoede en andere menselijke noden trekken zich natuurlijk niets aan van wat mensen geloven of denken. En lucht bieden aan mensen die er benauwd van worden, is uiteraard niet iets van Christenen alleen. Caritas heet net zo goed Zakat (Islam); Rechtvaardigheid is ook Tsedaka (Jodendom) en Maslaha (Islam).

In 2010 werd duidelijk dat het pand aan de Deken Tijssenstraat gesloopt zou moeten worden voor het Dobbelsteencomplex. Daarom moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Dat was nog niet zo eenvoudig, maar uiteindelijk vonden we een nieuw onderdak aan de Engelenkampstraat 27, in het souterrain van Moveoo. Op 15 juni 2011 hebben we daar onze deuren geopend.

BieZefke is zeven dagen per week open. Door de week van 10.00 tot 14.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 12.00 uur. In de winterperiode (1 december tot 1 maart) openen wij de deur dagelijks al om 09.00 uur. Ons huis is – met opzet – genoemd naar een Zitterder waar deze stad ‘greutsj’ op mag zijn: Zefke Mols Sittard heeft echter méér dan één gedenkwaardige kleurrijke inwoner. Wij ontmoeten hen dagelijks. En zij ons. Ook u bent van harte welkom.

Voor meer informatie: www.bie-zefke.nl

Mensana RIBW Noord en Midden Limburg

Iedereen wil genieten van het leven. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mensana RIBW Noord en Midden Limburg zet zich in om deze mensen te helpen bij het opbouwen van een ‘gewoon’ eigen leven. Ons uitgangspunt is het gebruiken van de talenten van de cliënt. Aan de hand van die talenten bouwen we samen met de cliënt aan een gewoon eigen leven en weer volop mee te draaien in de samenleving.
Mensana is werkzaam vanuit vijf vestigingen, te weten Echt, Roermond, Venlo, Venray en Weert.
Centraal bureau: Drie Decembersingel 50, 5921 AC Blerick, info@mensana.nl, www.mensana.nl.

Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met 54  locaties. Jaarlijks bieden we zorg aan meer dan 15.000 mensen. We hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.

Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan, opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.

Met meer dan 2.300 medewerkers is Mondriaan één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst om, op basis van de nieuwste inzichten, onze zorg continu te verbeteren.

Voor meer informatie: www.mondriaan.eu

Moveoo

Moveoo is de organisatie voor Maatschappelijke Opvang in de Westelijke Mijnstreek en Midden- en Noord Limburg.

We bieden dag- en nachtopvang, crisisopvang, begeleid/beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding. Moveoo heeft een AWBZ-erkenning voor de functie verblijf; maar ook zonder AWBZ-indicatie kunnen cliënten bij Moveoo terecht.Het intake- en opnamebureau kan u desgewenst alle nodige informatie verstrekken.

U kunt ook op onze website nadere informatie vinden, www.moveoo.nl.

RiaggZuid

RiaggZuid biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan cliënten van alle leeftijden in Noord- en Midden-Limburg. Ambulant wil zeggen dat cliënten naar ons toe komen en niet voor behandeling worden opgenomen. Wij bieden zorg vanuit onze vestigingen in Roermond, Echt, Leudal, Venlo en Weert. De insteek is om cliënten zo dicht mogelijk bij huis te helpen. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk.
RiaggZuid biedt het hele scala van ambulante hulp: van preventiegroepen tot ernstige pyschiatrische problematiek, inclusief bemoeizorg en crisiszorg. Ook werkt RiaggZuid met verschillende zorglabels, waaronder PsyQ, PsycholoogZuid, ReactZuid en Focaal.
Meer informatie: www.riaggzuid.nl

Stichting Euthanasie in de Psychiatrie

Stichting Euthanasie in de Psychiatrie is een stichting opgericht door 2 moeders na de zelfdoding van hun kinderen.

Die waren beiden psychiatrisch patiënt, leden ondraaglijk en uitzichtloos en hadden beiden om euthanasie gevraagd.

De Stichting heeft tot doel het bespreekbaar maken en het serieus nemen van de doodswens van uitbehandelde psychiatrische patiënten, zodat deze patiënten niet gedwongen zijn om op een gruwelijke en eenzame manier zelf een eind aan hun leven en lijden te maken.

www.euthanasieindepsychiatrie.nl