De Kracht van Ontmoeting. Een rijke ervaring.’

00 mensen in Limburg bereiken in hun sociaal isolement door de inzet van 32 ervaringsdeskundige vrijwilligers. Dit is het doel van de koepelorganisaties én initiatiefnemers Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ) en Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg, samen met Platform Mantelzorg Limburg, met hun gezamenlijke project ‘De Kracht van Ontmoeting. Een rijke ervaring.’
Geen of ontoereikende aansluiting bij de leefwereld en problemen als eenzaamheid van deze groep zorgvragers is de aanleiding voor dit twee jaar durende project. Om eenzaamheid te bestrijden moet je een gedegen relatie met elkaar kunnen opbouwen. Relationeel werken staat binnen de theorie van de Stichting Presentie centraal, vanuit de gedachte: ‘Hoe kun je er vóór iemand zijn als je niet mét iemand bent!’ Daarom wordt er ook voor het project ‘De Kracht van Ontmoeting’ samengewerkt met deze stichting. Acht vrijwillige trainers vanuit het netwerk van mantelzorgers, allochtone zorgvragers en GGz & OGGz-zorgvragers zijn getraind door de stichting Presentie om het opleidingstraject van 32 ervaringsdeskundige vrijwilligers, in drie groepen door heel Limburg, vorm te geven. Hierin staan presentie en eenzaamheidsbestrijding centraal.